Weten wat
er speelt

In 1957 werd het ‘Uitbreidingsplan Mariahoeve’ goedgekeurd en op 29 mei 1958 werd de eerste paal voor de aanleg van Mariahoeve geslagen. De directeur van de ‘Gemeentelijke dienst voor de wederopbouw en de stadsontwikkeling’ Bakker Schut wilde in Mariahoeve woningen laten bouwen voor bijna alle inkomensgroepen, zodat verschillende sociale lagen/klassen uit de bevolking samenleven in één wijk. Het resultaat was dat in Mariahoeve diverse woontypes voorkomen: eengezinswoningen, gestapelde bouw en de werkelijke hoogbouw. Deze zijn onderverdeeld in zelfvoorzienende buurten met een groene kern. Het was een vernieuwend idee voor het na-oorlogse Nederland

Verdichten

Vanaf 1985 werd verdichting het motto en werden lege ruimtes ingevuld met kantoorgebouwen, lokale schooltjes gesloopt en werden er duurdere woningen gebouwd. Hierdoor werd het originele stedenbouwkundige concept aangetast. In dezelfde periode werden de strenge regelgeving en toelatingseisen van de huurderscommissie losgelaten en zijn in 1994 de wooncorporaties geprivatiseerd. Het laatste had onder andere tot gevolg dat de groenvoorzieningen rondom de woningen nu in bezit kwamen van de corporaties en niet meer onder gemeentelijk toezicht en verantwoording vielen.

Mariahoeve is een wederop­bouwwijk

Naast de wederopbouw van de bestaande stadskernen en de landelijke gebieden werden er ook planmatig opgezette uitbreidingswijken gerealiseerd. Deze stedenbouwkundige context van Mariahoeve is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe woongebouw.

Het masterplan van 1957

Samenwerking Staedion en FSD

Vanuit gezamenlijke durf en ambitie ontwikkelt FSD in opdracht van Staedion een mooi woongebouw met maatschappelijke plint. We zorgen voor community building door Kornalijn met een maatschappelijke plint aan te laten sluiten op haar omgeving. Het gedifferentieerde woningaanbod, zorgt voor een solide samenleving in het gebouw, met energie en openheid naar Mariahoeve.

Staedion is een woningbouwcorporatie met ruim 37.000 woningen in bezit (een op de zeven woningen in Den Haag is in bezit van Staedion. Haar doel is samen maatschappelijk maximaal presteren. Een veilig en betaalbaar thuis is een randvoorwaarde voor het geluk en de gezondheid van onze huurders. Met als missie: passende woningen verhuren, aan mensen die zelf niet in hun huisvesting kunnen voorzien, in wijken waar het prettig samen leven is.

Meer weten? Lees het ondernemingsplan van Staedion

Nota van Uitgangs­punten

Op de hoek Kleine Loo en de Hofzichtlaan stond een verouderde basisschool en een kinderdagverblijf. De school is inmiddels gesloopt en er is een eigentijds nieuw schoolgebouw voor terug gekomen waar ook de kinderopvang een plek heeft.

Op de plek van het oude kinderdagverblijf ontstaat ruimte om een woongebouw met een openbare plint te realiseren. De gemeente Den haag heeft een nota van uitgangspunten opgesteld die in mei 2024 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kornalijn

Het gebouw is een voorzetting van de reeks van de bestaande woongebouwen aan de Hofzichtlaan. Kornalijn is een duurzaam woongebouw met een transparante plint met een sociale functie. Dit maakt het net bijzonder ten opzichte van de aanwezig reeks en maakt het als het ware als de ‘locomotief voor de rijtuigen’.

Dit uitnodigende gebaar zorgt voor een hoge kwaliteit en verbinding met het openbaar gebied. Deze mooie entree van de wijk, maakt het gebied rond de school fijn en veilig.
Het fiets parkeren is in het pand op de begane grond opgelost.
Het auto parkeren voor Kornalijn gebeurt op eigen terrein in een zorgvuldig groen landschap.

Placemaking

FSD is sponsor van Podium NOORD, ze hebben een tijdelijk huurcontract gekregen in het voormalige kinderdagverblijf op de locatie. Zo is de huidige locatie nu al een fijne plek voor en veilige omgeving voor de buurt en de naast gelegen lagere school.

Podium NOORD is het nieuwe podium voor kunst en cultuur in Haagse Hout. Podium NOORD organiseert, faciliteert en ontplooit kunst- en cultuurprojecten waarbij stadsdeelbewoners, vrijwilligers en partners uit Haagse Hout mee kunnen doen.

Missie

Podium NOORD gelooft in de bindende, helende en grensverleggende kracht van kunst en cultuur. Zij zet kunst en cultuur in voor impact en empowerment en geeft kunst en cultuur een plek in het dagelijkse leven van bewoners van stadsdeel Haagse Hout.

Visie

Podium NOORD werkt bottom-up; zij betrekt en verbindt uiteenlopende (sociaal) culturele groepen en initiatieven in Haagse Hout en streeft daarbij naar de hoogst haalbare kwaliteit. Podium NOORD bevordert kunst- en cultuurbewustzijn ten behoeve van een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Haagse Hout, waarin cultuurparticipatie een belangrijke bijdrage levert aan de sociale cohesie in het stadsdeel en aan het algehele welbevinden en de gezondheid van bewoners.

kornalijn zorgt voor verbinding tussen de verschillende
generaties, voor wie wij een fijne plek creëren

Wil je meer weten?

Neem contact op met:

Fransje Sprunken
fransje@fsd.red
(06) 2245 2694

Wil je weten welke fijne plekken wij nog
meer ontwikkelen kijk dan op www.fsd.red